Kremacja

Pochówek kremacyjny – spopielenie ciała

Z roku na rok coraz większe zainteresowanie zdobywa kremacja zwłok. My również przeprowadzamy pogrzeby, w których osoba zmarła lub jego rodzina za życia zażyczyła sobie, by jej zwłoki zostały spopielone. Po dokonaniu spopielenia prochy zmarłego umieszcza się w urnie. Urnę z prochami składa się do grobu lub w kolumbarium.

Dokumenty potrzebne do załatwienia do kremacji (spopielenia):

  • karta zgonu
  • zezwolenie na kremację (posiada zakład pogrzebowy)

Urny

W naszej ofercie znajdziecie Państwo duży wybór urn:

  • drewnianych
  • kamniennych
  • metalowych

Każda urna jest inna a tym samym wyjątkowa. Wzory urn są dostosowane do wymogów rynku począwszy od najprostszych poprzez zachodnioeuropejskie.

Kwiaty

Nasza florystka przygotuje dla Państwa wieńce i wiązanki pogrzebowe, które dowozimy na miejsce ceremonii pogrzebowej.

Do przygotowania kompozycji wykorzystujemy kwiaty żywe lub sztuczne, zgodnie z życzeniem klienta.

Nasze kwiaty to wyszukane i wyrafinowane kompozycje. Stanowią symbol pożegnania, dlatego muszą charakteryzować się  starannym wykonaniem oraz ciekawą formą.

Oprawa muzyczna

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług muzycznych. Ostatnią drogę zmarłego proponujemy przebyć przy dźwiękach trąbki, skrzypiec lub orkiestry które tworzą uroczysty nastrój ceremonii wprowadzając atmosferę dostojności i zadumy.

Mistrz ceremonii

Organizujemy pogrzeby we wszystkich wyznaniach religijnych, a także pogrzeby świeckie nad którymi pracuje Mistrz ceremonii żałobnych. Prowadzący pogrzeb mistrz ceremonii dba o dobre imię zmarłego i ochronę uczuć Jego bliskich.

Pogrzeb świecki to najbardziej otwarta ceremonia pogrzebowa. Towarzyszy każdej formie pogrzebu pochówku: tradycyjnej 
(w trumnie) jak również pochowaniu urny z prochami. Celem świeckiego obrządku jest wspomnienie Osoby, jaką przychodzi 
nam pożegnać. Pragniemy oddać jej hołd, kreśląc jej portret i osobowość. Słowo „świecki” ma w odniesieniu do niego 2 znaczenia. Mówi nam, że ta osoba prowadzi niereligijne ceremonie pogrzebowe i informuje, że jest to osoba bez święceń biskupich.

Rola Mistrza ceremonii:

1. Uroczyste odprowadzenie ciała lub prochów do grobu.

2. Prowadzenie ceremonii pogrzebowej w tym m.in. wygłoszenie wspomnienia i pożegnanie zmarłego wg. ustaleń z Rodziną.